Xây nhẹ đặc biệt phát huy hiệu quả ở các công trình xây dựng trong phố, xây thêm hay ở những công trình địa chất yếu, vận chuyển khó khăn. IdeAZ cung cấp một giải pháp đồng bộ từ thiết kế, thiết bị thi công chuyên dụng, các giải pháp về kết cấu, vật liệu cho giải pháp xây nhẹ. Một lợi thế lớn của việc xây nhẹ cũng là xây xanh, khả năng cách âm, cách nhiệt vượt trội