Đầu tư chuyên sâu vào công nghệ xây nhanh, IdeAZ sử dụng các giải pháp thi công, vật liệu như giải pháp kêt cấu thép nhẹ LGS, giải pháp vật liệu vách như Fermacell, Progress Profiles, cùng với các giải pháp thi công tầng hầm, móng tối ưu để rút ngắn tiến độ thi công, trong rất nhiều trường hợp sẽ là 50% thời gian thi công thông thường.